Dobrodošli na Web portal „SrbiJA u EU“

S obzirom na sadašnji trenutak političke i društvene zbilje u Srbiji, koja poprima prilično sive tonove, naša namera je da ovim portalom damo svoj doprinos u borbi protiv jedne loše tendencije koja je u našoj zajednici sve više prisutnija i zastupljenija.
Svedoci smo kreiranja atmosfere u kojoj se tema integracije Republike Srbije u EU i savremene evropske tokove postepeno tabuizira, skida sa agende određenih političkih elita dok se proevropskim snagama oduzima prostor za javno nastupanje i akciju, uliva im se nesigurnost i strah i bivaju pasivizirane. Iako čak i po poslednjim istraživanjima javnog mnjenja većina građana i dalje podržava evropsku perspektivu Srbije, kao i da je na predsedničkim izborima, u referendumskoj atmosferi pobedio proevropski kandidat, ne postoji jasna politička artikulacija takvog raspoloženja birača u Srbiji.
Suština ideje evropskih integracija se pokušava kompromitovati umanjivanjem značaja priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Pokušaj formiranja jednog „patriotskog“ dnevno-političkog okruženja, uz opasno manipulisanje emotivnim reakcijama građana u vezi sa pitanjem konačnog statusa Kosova i podsticanje antievropskog raspoloženja u javnosti, može prouzrokovati konfuziju kod građanki i građana Srbije među kojima i danas 70% vidi svoju budućnost i budućnost zajednice u kojoj živi unutar Evropske unije.
Dobra namera autora ovog portala u mnogome prevazilialzi njihovu originalnost u izražavanju proevropskih ideja koje zastupaju i koje nameravaju, između ostalog i putem ovog portala, stoički braniti. Listajući virtuelne stranice portala, znatiželni posetioci će imati priliku da steknu nova i prodube postojeća znanja vezana za Evropsku uniju, njen odnos sa Srbijom, programima i fondovima koji stoje na raspolaganju različitim akterima u zemlji, lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracijama i, na kraju nama najmilijoj temi, mladima u Srbiji i EU.
Ova Znanja koja su vam na ovom portalu dostupna klikom ili dva vašeg miša su naš pokušaj sublimacije rezultata ogromne eneregije, istrajnog rada praćenog velikim entuzijazmom i optimizmom, koji su tokom poslednjih godina učinile različite organizacije, grupe građana i pojedinci, a sve da bi održali i podsticali ideju evropskih integracija visoko na političkoj i društvenoj agendi. Svima onima koji su nam drage volje i otvorenog srca dozvolili da koristimo njihove tekstove, kao i onima koji nisu našli svoje mesto na ovom Web portalu, a svojim delovanjem i aktivizom šire evropsku ideju u svojim zajednicama, upućujeme izraze svoje najdublje zahvalnosti.

„Evropa je tamo gde ljudi govore i pišu o Evropi, gde Evropu slikaju ili je klešu u kamenu, ili, drukčije rečeno, gde zamišljaju ili vizuelno predstavljaju Evropu, gde ljudi u vezi sa imenom i pojmom Evropa ustanovljavaju smisao i značenje. (...) Ono što je hiljadama godina označavalo Evropa nikada nije ostalo isto...

vrh